+48 818 847 171 info@skandynawskieuchwyty.pl

Öppet: mån-fre 10:00-16:00

Stadga

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SKANDYNAWSKIEUCHWYTY.PL NETBUTIK
 
 • ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
  1. Tjänsteleverantören som driver en onlinebutik tillgänglig på internetadressen skandynawskieuchwyty.pl, nedan kallad "onlinebutiken" eller "butiken", är MOOD NOOK sp. Gdansk, ul. Juliusza Słowackiego 35 80-257 Gdańsk, med NIP-nummer: 5842791217 och statistiskt nummer REGON: 385514019, registrerat i National Court Register med nummer - 0000828106, nedan kallad "Säljaren".
  2. Onlinebutiken säljer varor via webbplatsen skandynawskieuchwyty.pl
  3. Innan Kunden gör en beställning i Butiken är Kunden skyldig att läsa dessa Regler. Genom att göra en beställning i Butiken läser Kunden Reglerna och accepterar dess bestämmelser från och med datumet för beställningen.

 

 • LÄMNANDE OCH UPPFYLLANDE AV BESTÄLLNINGEN
  1. Beställningen görs av köparen i elektronisk form och utgör ett erbjudande om att ingå ett avtal om försäljning av varor som placerats på webbbutikens webbplats till det pris som anges där.
  2. Butiken förbehåller sig rätten att återkalla beställningen om uppgifterna som kunden lämnat i beställningsformuläret är ofullständiga (inget namn, efternamn, adress, e-postadress eller telefonnummer), eller om uppgifterna som kunden lämnat är felaktiga.
  3. Beställningen accepteras för behandling när beställningen är bekräftad av Säljaren. Beställningen anses bekräftad när pengarna är betalda och pengarna krediteras Säljarens konto. Kunden får en orderbekräftelse i bekräftelsemejlet. I detta ögonblick ingås köpeavtalet.
  4. Beställningens slutdatum kan ändras vid för lång väntan på bekräftelse eller betalning.
  5. Köparen kan göra ändringar i beställningen tills Webbutiken skickar information om godkännande av beställningen för utförande. Ändringar kan göras per telefon på +48 81-884-71-71 på vardagar från 10 till 16, utan helgdagar eller genom att skicka ett e-postmeddelande till info@skandynawskieuchwyty.pl
  6. Information om tillgången på varor är möjlig genom att ställa en fråga till butikens hotline.
  7. Datum för avsändning av beställningen beräknas av systemet i kalenderdagar, du bör dra av icke-arbetsdagar.

 

 • RÄTTEN ATT ÅNGA FRÅN FÖRSÄLJNINGSKONTAKTET
  1. Rätten att frånträda köpeavtalet grundar sig på artikel 34 i konsumentlagen.
  2. De levererade varorna kan inte packas upp, installeras eller användas på något sätt och ska förvaras korrekt och säkert. De returnerade varorna måste vara i det skick som de levererades i.
  3. Konsumenten ansvarar för att varans värde minskas till följd av att den används på ett sätt som går utöver vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion, om inte företagaren inte har informerat konsumenten om rätten att frånträda avtalet i enlighet med kraven i art. 12 informationsskyldighet för företagaren, mom. 1 poäng 9.
  4. Rätten att returnera gratis gäller inte specialtillverkade produkter eller produkter som fanns på rea.
  5. Produkter som returneras och annonseras skickas på köparens ansvar.
  6. Kostnaderna för retursändningen är kundens ansvar, såvida inte rapporterade skadade produkter skickas. Returen ska ske omedelbart, senast inom fjorton dagar.
  7. Webbutiken accepterar inte postförskottsförsändelser, såvida det inte är en retur till följd av skada på produkten som rapporterats inom 3 dagar och godkänts av butiken.
  8. Konsumenten är skyldig att lämna tillbaka varan till företagaren eller överlämna den till den person som företagaren bemyndigat att ta emot den omedelbart, dock senast 14 dagar från det datum då han frånträdde avtalet, om inte företagaren föreslog att han skulle hämta varan själv. För att hålla tidsfristen räcker det att returnera varorna innan dess utgång. Inom 30 dagar efter köpet möjliggör vi byte av varor mot en annan från vårt erbjudande.
  9. Om avtalet har ingåtts utanför affärslokalen och varan levererats till konsumenten till den plats där denne vid tidpunkten för avtalets ingående var bosatt, är näringsidkaren skyldig att hämta varan på egen bekostnad, om p.g.a. varornas art kan den inte returneras med vanlig post.
  10. Ångerdeklarationen bör särskilt innehålla ordernummer, datum för inlämning, datum för mottagande av varorna och en uppgift om formen för återbetalning av det betalda priset.
  11. Vid frånträde från avtalet anses avtalet vara ogiltigt. Det parterna vittnat återlämnas oförändrat.
  12. Fraktkostnader till köparen ersätts endast om hela beställningen returneras. Om en del av beställningen returneras återbetalas inte fraktkostnaden till köparen. Återbetalning sker via banköverföring till det konto som köparen har angett.
  13. Definitionen av konsument och företagare finns i den för närvarande bindande civillagen. Den första är i art. 22 (1), medan den andra i art. 43 (1)

  BETALNINGSMETODER

  VARNING! Från 2020-01-01 är villkoret för att utfärda en faktura baserad på ett skattekvitto att köparen anger sitt skatteregistreringsnummer innan han utfärdar kvittot. Det går inte längre att utfärda en faktura för kvittot vid ett senare tillfälle! Var därför uppmärksam på om skatteregistreringsnumret anges på lämplig plats vid beställningen som fakturan ska lämnas för.


  Köparen kan välja följande betalningsmetoder:

 • Kreditkort:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro

Om det finns ett behov av att återbetala pengar för en transaktion gjord av kunden med ett betalkort, kommer säljaren att återbetalas till det bankkonto som tilldelats Beställarens betalkort.

 • Banköverföring

  En betalningsform för kunder som föredrar att logga in på en nätbank, besöka ett bankställe eller postkontor. Efter bokning av de beställda varorna får kunden ett e-postmeddelande med bankkontonummer till vilket rätt belopp ska överföras. När betalningen har krediterats bankkontot, överförs beställningen till lagret för leveransförberedelse.

  Banköverföringsuppgifter:

  Bank: PKO BP
  Kontonummer: 51 1020 1811 0000 0002 0363 3468

  IBAN: PL51102018110000000203633468

  MOOD NOOK sp. z.o.o.

  Juliusza Słowackiego 35

  80-257 Gdańsk, Polska

  NIP: 5842791217

  REGON: 385514019

  KRS: 0000828106


  Om du väljer att betala via banköverföring skickas varorna först efter att betalningen av hela beloppet för den beställda produkten, plus förfallna fraktkostnader, har krediterats Butikens bankkonto.

  • Onlinebetalningar / e-överföring: BlueMedia, Tpay, Dotpay, PayPal, PayU, Przelew24
  • Kreditkortsbetalningar: utförs via Dotpay, PayPal och PayU

 • Beställningar som inte är betalda inom en vecka från dagen för inlämnandet kommer att annulleras efter att ha skickat en förfrågan om deras giltighet (via e-post).

  Avbetalning

  mBank mRaty är ett avbetalningslån, tack vare vilket du fritt kan köpa på avbetalning på Internet. Hela avbetalningsprocessen sker i ett webbläsarfönster. Du skickas inte till några ytterligare e-postmeddelanden eller bankkontor. Att skicka in ansökan, ta emot bankens beslut och acceptera avtalet sker allt i en kreditprocess. Dessutom kräver vi ett minimum av formaliteter av dig, eftersom din förmåga verifieras utifrån den inkomstdeklaration du lämnar på låneansökan.

   

 • VILLKOR FÖR LEVERANS AV VAROR

  1. Om kunden väljer betalningssätt med banköverföring eller betalkort, räknas orderhanteringstiden från datum för kreditering av Säljarens bankkonto eller avräkningskonto.
  2. De beställda varorna levereras till köparen med DPD-bud.
  3. Köparen bör vara vederbörlig uppmärksam på försändelsens skick vid mottagandet, särskilt om försändelsen inte har skadats eller förstörts.
  4. Butiken ansvarar inte för förseningar i leverans av paket från budfirmor. Klagomål om mekaniska skador på försändelsen, som uppstått under transporten, kommer att behandlas först efter upprättande av en skadeanmälan undertecknad av mottagaren och leverantören av försändelsen.
  5. De aktuella fraktpriserna anges på webbplatsen för butiken skandynawskieuchwyty.pl i avsnittet Leverans. Vid försändelser som väger mer än 5 kg och försändelser utanför Republiken Polens territorium, avtalas fraktkostnaden individuellt.

 • ANDRA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER FÖR PARTERNA TILL FÖRSÄLJNINGSAVTALET
  1. Om nätbutiken inte kan utföra tjänsten på grund av att varorna som beställts av köparen inte är tillgängliga - bör den omedelbart, men senast inom trettio dagar från avtalets ingående, meddela konsumenten om det och returnera hela summa som erhållits från honom.
  2. För det fall Nätbutiken inte kan fullgöra skyldigheten på grund av ens tillfällig oförmåga att utföra tjänsten med de fastigheter som köparen beställt - kan den befrias från skyldigheten genom att utföra en ersättningstjänst motsvarande samma kvalitet och syfte och för samma pris, informera konsumenten om sin rätt att inte acceptera denna tjänst och frånträda avtalet, med retur av varorna på bekostnad av Online Store.
  3. De köpta varorna åtföljs av: inköpsbevis, drift- och underhållsmanual, produktspecifikation.
  4. Varorna i avsnittet "Kampanjer" på webbbutikens webbplats är begränsat i antal. Beställningar som innehåller sådana produkter behandlas i den ordning som bekräftade beställningar av dessa varor tas emot, tills lagret är slut.

  5. I händelse av ett fel på webbplatsen förbehåller sig webbutiken skandynawskieuchwyty.pl rätten att dra sig ur försäljningen och återbetala pengarna till kunden.
 • KLAGOMÅLSFÖRFARANDE
  1. Klagomålet ska lämnas skriftligen.
  2. Innan du skickar varorna bör köparen kontakta nätbutiken för att fastställa datum för leverans av varorna.
  3. Varorna som reklameras ska skickas i förpackningar som ska garantera tillräckligt skydd under transporten.
  4. De annonserade varorna ska åtföljas av en beskrivning av skadan tillsammans med situationen när (i vilken situation) felet uppstår; en sådan beskrivning bör vara så exakt som möjligt.
  5. Köparen står för kostnaderna för frakt och försäkring av de annonserade varorna. Webbutiken accepterar inte postförskottspaket.
  6. Onlinebutiken kommer att informera köparen om att acceptera eller avslå klagomålet inom 14 dagar från det att klagomålet mottagits.
  7. Varorna som är föremål för reklamation returneras till köparen inom 7 dagar efter att reklamationen behandlats. Om reklamationen accepteras täcks kostnaden för leverans av Webbutiken. Om reklamationen inte accepteras står köparen för fraktkostnaden.
  8. Kravet på felaktigt utförande av budtjänsten upphör att gälla till följd av att paketet accepterats utan förbehåll. Detta gäller dock inte reklamationer för osynliga defekter eller skador på försändelsen, om vilka mottagaren har anmält till DPD senast 7 dagar efter mottagandet av försändelsen.
    
 • PRINCIPER FÖR SKYDD AV PERSONUPPGIFTER
  1. Köparen - en fysisk person vid tidpunkten för beställningen, samtycker till att hans personuppgifter behandlas av nätbutiken, i enlighet med tillämpliga bestämmelser, särskilt lagen om skydd av personuppgifter och lagen om tillhandahållande av elektroniska tjänster.
  2. De personuppgifter som tillhandahålls behandlas av nätbutiken endast för korrekt fullgörande av försäljningsavtalet.

 • SLUTBESTÄMMELSER
  1. Föreskrifterna träder i kraft den 18 augusti 2014
  2. Webbutiken har rätt att ändra Reglerna. Ändringar av bestämmelserna träder i kraft samma dag som de ändrade bestämmelserna placeras på webbplatsen skandynawskieuchwyty.pl
  3. I frågor som inte omfattas av ovanstående bestämmelser ska de relevanta bestämmelserna i civillagen tillämpas.
  4. Dessa regler görs tillgängliga för köpare kostnadsfritt via webbplatsen skandynawskieuchwyty.pl i en form som gör det möjligt att ladda ner, spara och skriva ut.
upp
Shop is in view mode
Se den fullständiga versionen av sajten
Sklep internetowy Shoper Premium